16 Oz Ello Cole Vacuum Stainless Tumbler - White w/ Grey Lid